Mijn visie

Ik ben hypnotherapeut, geen allesweter of alleskunner die jou beter maakt. Ik ben zeker geen dokter. Eerder zie ik mezelf als begeleider die jou helpt om jouw levenspad te kunnen volgen. Waar het nodig is, help ik jou bij het uit de weg ruimen van hinderlijke obstakels. Dat kan om trauma’s of chronische lichamelijke kwalen gaan, maar het kan ook om ‘ongemakken’ gaan, zoals hoogtevrees of nare dromen. 
Mijn uitgangspunt is dat iedereen in wezen oké is en dus de oplossing voor zijn problemen in zich heeft. Ik begeleid jou zodat je bij die oplossing komt. Daartoe gebruik ik diverse methodieken die prima onderling te combineren zijn. Op de volgende pagina vertel ik hier meer over.

Eén geheel

Hypnotherapie en andere natuurgeneeskundige therapieën gaan uit van een holistische visie: gedachtes, emoties, het lichamelijk functioneren en de spirituele aspecten vormen samen de individuele mens en beïnvloeden elkaar. Zo kan je zonder oeverloze gesprekken, ingewikkelde oefeningen of medicijnen gedragingen waar je van af wilt of traumatische gevoelens achter je laten. In de hypnotherapie doen we dat door in trance met het onderbewustzijn te communiceren.

De hiervoor genoemde samenhang maakt dat de therapie ook bij chronische lichamelijke kwalen zinvol is. Niet omdat ik je medisch ga behandelen (ik ben nl. geen dokter, blijf dus vooral bij je arts), maar wel omdat (in mijn ogen) elke chronische kwaal een signaal van de ziel is dat ze ergens gekwetst is. Via therapie kunnen we die kwetsuur van de ziel helen, waardoor de oorzaak van de lichamelijke kwaal verdwijnt. Daardoor kan ook die kwaal zelf verdwijnen of minder erg worden. Een andere weg is om in trance het onderbewuste direct een helend contact te laten leggen met het lichaam. 
Maar soms is de lichamelijke schade te groot en lukt lichamelijke heling niet meer. Hypnotherapie kan dan nog wel pijnbestrijding en spirituele heling (bv. acceptatie) brengen.