Werkwijze

We starten altijd met de intake: een gesprek waarin de aard van het probleem duidelijk wordt en jij zo nodig je hulpvraag kunt aanscherpen. We spreken samen duidelijk af waar we aan gaan werken en we leggen dit vast in een behandelplan. 

Mocht tijdens de intake blijken dat je beter af bent bij een andere therapeut, dan zal ik je adviseren om daar verder te gaan.

Samenwerking met andere therapeuten, of ze nu regulier of natuurgeneeskundig werken, is goed mogelijk (als jij dat wil en de andere therapeut daarvoor open staat).

De methodes waarmee ik werk, zijn afkomstig uit de hypnotherapie en verwante methodieken of ondersteunen het hypnotherapeutisch werk. Kijk op de volgende pagina voor meer informatie.

Doorgaans zijn vier à tien sessies toereikend om het gewenste resultaat te bereiken.

Klachten?

Mocht je niet tevreden zijn over de therapie of over mijn handelwijze, bespreek het dan met me, zodat we het samen op kunnen lossen. Mocht je later niet tevreden zijn over die oplossing, of heb je geen zin meer om met mij ingesprektoon te gaan, dan kan je terecht bij de klachtenfunctionaris van de NBVH. De klachtenprocedure is hier te vinden.