EFT & EMDR

EFT (Emotional Freedom Technique) en EMDR (Eye Movement Desentization and Reprocessing) zijn simpele en effectieve methodes om angsten e.d. te laten verdwijnen. Beiden laten de linker- en rechterhersenhelft met elkaar communiceren.
Bij EFT pakken we de verstoring in de energiehuishouding aan. Stel dat je hoogtevrees hebt: het ervaren van hoogte (of soms alleen de gedachte er aan), veroorzaakt een verstoring in het energiesysteem, die de negatieve emotie (in dit geval angst) oproept. 
Met EMDR brengen we de vastgelopen verwerking van meer of minder traumatische ervaringen weer op gang.

Werkwijze
Kern van de EFT-techniek is dat een aantal acupressuurpunten met de vingertoppen beklopt worden, waarbij we ons op zeer concrete problemen richten. Zo nodig delen we een algemeen probleem op in deelproblemen. EFT zet veelal (zeker bij eenvoudige angsten) snel zoden aan de dijk.
Als we voor EMDR kiezen, volgen jouw ogen mijn handbewegingen terwijl je de traumatische geschiedenis vertelt; net zo lang tot de angstgevoelens verdwenen of zeer sterk verminderd zijn. Daarna werken we aan het vervangen van eventuele met het oude trauma verbonden negatieve oordelen over je zelf door positieve oordelen.  

Effectief bij
Heel veel dingen, van angsten (incl. PTSS) tot verslavingen, van overgewicht tot gebrek aan succes, etc.