Voice Dialogue

Je zou kunnen zeggen dat voor ieder van ons geldt dat onze persoonlijkheid uit deelpersoonlijkheden, verschillende ‘ikken’, bestaat. Dat kan een drammer zijn, die ons er toe aanzet om voortdurend prestaties te leveren, een kwetsbaar kind dat bang is voor bedreigingen uit de buitenwereld, etc. Elk van deze deelpersoonlijkheden is uniek: het heeft eigen gedrag, gedachten, wensen, gevoelens en bewustzijn. De deelpersoonlijkheden zijn in de loop van ons leven, met name in de vroege jeugd, ontstaan uit noodzaak. Wanneer een kind merkt dat bepaalde gedrags- en gedachtepatronen meer gewaardeerd worden of meer opleveren dan andere, zal het die winst opleverende kanten van zijn persoonlijkheid sterker gaan ontwikkelen. Vanaf dat moment zullen andere deelpersoonlijkheden op de achtergrond raken. Dit heeft als gevolg dat men volledig leeft vanuit een of enkele dominante deelpersoonlijkheden. De onderdrukte deelpersoonlijkheden hebben daardoor geen inbreng meer in het dagelijks leven. Dit kan voor problemen zorgen.
Door in een voice dialoguesessie met deelpersoonlijkheden in gesprek te gaan, krijgen onderdrukte deelpersoonlijkheden opnieuw een stem. De cliënt kan zich hierdoor bewust van hen worden en van de functies die ze kunnen vervullen. Met dat bewustzijn ontstaat er een nieuw verworven vrijheid: men heeft voortaan meer keuzemogelijkheden.

Werkwijze
We gaan in gesprek met jou en met jouw relevante deelpersoonlijkheden. We verkennen wat er speelt en wat de verschillende deelpersonen kunnen bijdragen aan jouw leven.Tot slot integreren we alles, want het is de bedoeling dat jouw bewuste ik de regie krijgt of houdt.

Effectief bij 
Problemen in de relaties met andere mensen. Als je gevangen lijkt te zitten in een situatie en het lastig vindt om een knoop door te hakken. Als je meer keuzevrijheid wilt hebben in je leven. Bij vragen als “wil ik leidinggevende worden”, “zal ik voor mezelf beginnen”. Etc.