Tarieven

Ik reken € 90,- per sessie. Een sessie duurt 1 à 1½ uur.
Als erkend therapeut hoef ik geen BTW in rekening te brengen.
Een vrijblijvend gratis kennismakingsgesprek van een halfuur is mogelijk.

Vergoeding zorgverzekeraars

Omdat ik aangesloten ben bij de beroepsvereniging NBVH en de koepelorganisatie RBCZ vergoeden veel zorgverzekeraars een deel van de kosten voor hypnotherapie, mits je hiervoor aanvullend verzekerd bent. 
Via deze link kan je kijken of jouw zorgverzekeraar hypnotherapie vergoedt. Let wel op de gestelde voorwaarden.

Algemeen

Zit je krap bij kas? We kunnen samen afspraken maken over de kosten van de totale therapie, of andere creatieve dingen verzinnen. 

Heeft jouw hulpvraag met je werksituatie te maken? Vraag (zo nodig via de bedrijfsarts) je werkgever om gehele of gedeeltelijke vergoeding. Als je zelfstandige bent, kun je de kosten veelal als bedrijfskosten aanmerken. 

Afspraken die korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd, kunnen voor 50% in rekening gebracht worden.
Afspraken die korter dan 12 uur van te voren worden afgezegd, kunnen voor 100% in rekening gebracht worden.