Gevolgde opleidingen

Gevolgde natuurgeneeskundige opleidingen 

Opleiding tot polyenergetisch therapeut. Academie voor Polyenergetische Therapie, Amersfoort. 2004 – 2007

Aura- en chakra healing en reading. Trance Art Opleidingen, Den Haag. 2012  – 2014

Hypno- en regressietherapie. Trance Art Acadmie, Den Haag. 2013 – 2016


Gevolgde bij- en nascholing

Verdieping Reiki. Reikicentrum De Oorsprong, Den Haag. 2004 – 2006

Bijscholing Lichaamstaal. Academie voor Polyenergetische Therapie, Amersfoort. 2006

Voedingstherapie. CIVAS. 2010

Medische Basiskennis, St. Medische Basiskennis, Almen, 2010-2011

Nascholing EMDR. Academie voor Psychodynamica, Scherpenzeel. 2011.

Reiki-master wijding. Wim Tettero, Den Haag, 2011

Psycho-sociale Basiskennis. Trance Art Academie, Den Haag. 2015 – 2016

Medische hypnotherapie. Trance Art Academie Den Haag, 2019

Hypno2 therapeut (stoppen met roken). The New Health Company, Almere, 2020

Kinesiologie. Bijscholingsinstituut voor therapeuten Beverwijk, 2021

Gevolgde overige opleidingen 

VWO, Simon Stevin College Den Haag, 1969-1975

Sociologie, i.h.b. wijsgerige sociologie en onderwijssociologie. Rijksuniversiteit Leiden, 1975-1984

Opbouwwerk. Post-HBO-opleiding Hogeschool Rotterdam. 1991